Polityka prywatności

§1 DEFINICJE

1. Pojęcia

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator danych osobowych – właściciel bloga, Jakub Kordyś, zamieszkała w Warszawie. Kontakt mailowy: admin@q-ka.pl
 2. Blog – blog dostępny pod adresem https://q-ka.pl,
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], mogące być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

2. Podanie danych przez Użytkownika

 1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
 2. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

3. Gromadzenie danych przez Administratora

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.
 2. Administrator nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.

4. Podstawa przetwarzania danych

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:
  • Prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 KOMENTARZE

 1. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, adres e-mail lub nazwa użytkownika) w celu nawiązania dyskusji.

§4 PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • Zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
  • Dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
  • W celach statystycznych;
  • W celach marketingowych.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
 3. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§5 POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

 1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
  • Widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
  • Widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
  • Kod śledzenia Google Analitycs i Pixel Facebooka w celach analizy statystyki Bloga.

§6 Newsletter

 1. Użytkownik zapisujący się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię oraz adres e-mail), podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926).
 2. Adres e-mail podany przez użytkownika może zostać użyty do retargetowania reklam na Facebooku i w Google Ads.
 3. Zgoda Uytkownika obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie https://q-ka.pl stanowią opis  obecnego stanu wiedzy i aktualnych opinii autora. Wszelkie porady zawarte na stronie mają charakter ogólnych wskazówek które nie są jedynymi słusznymi rozwiązaniami i mogą nie być odpowiednie dla każdego – zaleca się indywidualne podejście do tych rad. Autor nie bierze odpowiedzialności za skorzystanie z tych sugestii.
 2. Na blogu można znaleźć posty lub zdjęcia, w których mogą znaleźć się linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakoś tych stron.